mrstoivola Taistelussa tasapäistämistä vastaan

Onko lapsesi arviointi perusopetuslain mukaista?

Pomarkun yhteiskoulun oppilas Jenny Vuorisalo kirjoitti napakan mielipidekirjoituksen (SK 8.3.2019) kokemastaan epäoikeudenmukaisuudesta suomalaisessa koulujärjestelmässä. Vuorisalo kritisoi opettajan valtaa tehdä tai valita kokeensa itse: ”Miksi kaikilla samalla luokka-asteella olevilla ei ole samantasoista koetta, vaan kokeen vaativuus on opettajan määriteltävissä? Eikö se sodi kaikkea perusopetuksen periaatteita vastaan? Eikö juuri se aseta oppilaat eriarvoiseen asemaan eri koulujen ja opettajien välillä?”

Satakunnan kansa (SK 11.3.2019) teki juttuun vastineen haastattelemalla Pomarkun yhteiskoulun rehtoria. Jussi Heervä toteaa arvioinnin olevan koulun ikuisuuskysymys ja samalla tyynnyttelee lukijaa:  ”Arvioisin kyllä, että 99 prosenttia suomalaisen koulun oppilasarvioinnissa kestää kyllä päivänvalon.”

Näin ei suinkaan ole. Isoa osaa suomalaisista peruskoululaisista ei arvioida perusopetuslain velvoittamalla tavalla. Jenny Vuorisalon mielipidekirjoituksesta niin ikään voidaan tulkita, ettei perusopetuslaki hänen kohdalla toteudu. Miksi laki sitten ei toteudu? Väitän, että yksi keskeinen syy on se, etteivät vanhemmat tiedosta ongelmaa. Niin kauan kuin arviointi näyttäytyy kotiin samalta kuin omina kouluaikoina, ongelma on kuitenkin ilmeinen.

Vuorisalon reiluuden kaipuu kumpuaa mielikuvasta, jonka mukaan arviointi on arvostelua. Näin ei ole ollut vuodesta 1998 lähtien. Perusopetuslaki ja lukiolaki sanovat arvioinnista seuraavasti:

  • Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. (Perusopetuslaki 22 §)
  • Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen. (Lukiolaki 17 §)

Kumpikaan laki ei oikeuta pitämään summatiivista koetta arvioinnin peruskaavana. Sen sijaan lait velvoittavat opettajat arvioinnilla ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä edistämään oppilaan itsearviointitaitoja. Nämä ovat keskeisiä edellytyksiä itseohjautuvuuden kehittymiselle.

Sekä nykyinen että edellinen opetussuunnitelmamme painottaa formatiivista arviointia. Formatiivinen arviointi on oppimista varten, ei oppimisen arvostelua varten. Se ei tarkoita, ettei kokeita saisi enää olla, vaan kyse on siitä, mitä kokeen tekemisestä seuraa.

Arviointi on mitä suuremmassa määrin eettistä toimintaa. Se konkretisoi oppilaalle opettajan ihmiskäsityksen. Opintokokonaisuuden lopuksi pidettävän summatiivisen kokeen viesti on oppilaalle varsin tyly: aivan kuin oppilas olisi vain arvioinnin kohde, jonka ei uskota kykenevän muuttamaan toimintaansa palautetta saatuaan. Formatiivinen arviointi puolestaan konkretisoi, että opettaja ei pelkästään usko oppilaan kehittymiskelpoisuuteen vaan myös auttaa oppilasta kehittymään havaittujen puutteiden pohjalta.  

Vuorisalon toive kaikille yhteisestä kokeesta ei ole perusteltu, kun on kyse arvioinnista eikä arvostelusta. Koe on oppimisen edistämisen kannalta tarkoituksenmukainen mittari nimittäin vain silloin, jos sen avulla pystytään havaitsemaan oppimisen ongelmia suhteessa oppilaan tavoitteeseen. Varsin hedelmätön ajatus oppilaan oppimisen kannalta on käyttää mittaria, joka osoittaa, ettei oppilaan toiminnassa olisi mitään kehitettävää tai parannettavaa. Voidaan tietysti vielä kysyä, toteutuuko suomalaisessa koulujärjestelmässä kaikkien lasten kohdalla oikeus oppimiseen. 

Opettajia velvoitetaan kiinnittämään arvioinnissa huomiota siihen, mikä on hyvää koulutusta. Se, kuinka hyvin hyvässä koulutuksessa on onnistuttu, ei ole helposti mitattavissa. Oppilaista kuitenkin näkee, kun tässä on onnistuttu. Rehtorin tehtävä on valvoa, että hänen koulussaan toteutuu persusopetuslaki, arvioinnissakin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset